facadeisolering med pir isolering

 

 

Se mere information på www.briiso.dk

 

 

Briiso er det oplagte valg til energirenoverings opgaver hvor man ønsker at afslutte med mursten.

Præsentation af briiso    klik her


Fordele ved Briiso:

 • Hurtig og nem montage
 • Rigtig murstens udseende, skallerne fås med hjørner og løber, så det er umuligt at se det er en skalle
 • Plus på Co2 regnskabet, vi sparer alene på isoleringen 100 x så meget Co2 som vi bruger på at producere isoleringen, der kan være 4 gange så mange skaller på en lastbil end traditionelle mursten, ½ gang mere isolering på en lastbil, og der skal bruges ¼ del mørtel, alt i alt spares der mange liter brændstof / Co2på materiale valget.
 • Lambda værdi 0,24
 • Vedligeholdelsesfri facade
 • 100% autentisk håndlavet udseende (ikke maskinelt halv fabrikeret).
 • Frihed for arkitekter til at kombinere forskellige teglstens typer og størrelser
 • Brandtestet og godkendt til K1 10 B-s1-d0 op til mere end 22 meters højde.


Briiso er perfekt når du vil:

 • Energirenovere din bolig uden at skifte facadeudtryk, dvs før og efter billedet næsten er identiske.
 • Energirenovere din bolig og give din facade et anderledes udseende, frit valg af mursten fra Egernsunds teglværker.
 • Bygge nyt og udnytte dine brutto m2 bedre, eksempelvis et nybygget hus på 8*15 mtr, for du ved at vælge briiso, 9 m2 ekstra boligareal inde i huset.

 

Produktet:

 1.  Eksisterende mur eller bagmur skal være klassificeret som k1-10.
 2.  Speciel klæbermasse
 3.  Pir isolering lambda værdi 24, med patenteret udformning, for en mere energi besparende løsning.
 4.  Ejot dubler
 5.  Speciel mørtel for fastholdelse af teglskallerne.
 6.  Murstens skaller fra www.Egernsund-tegl.dk
 7.  Speciel fugemørtel, fåes i farverne Cementgrå (standard) speciel farverne Mørkegrå, Antrazitgrå, Sølvgrå, Polarhvid, Sandgul, Terracotta gul,Terracotta rød.

 

Montagevejledning klik her 

Brandgodkendelse af briiso klik her Dansk Brandteknisk Institut

 

 

Dokumentation på pir isoleringen klik her


 

Skale for opnåelse af u-værdier:

                   
  Isolering PIR lambda 24,8  
  Færdig Færdig              
  tykkelse mur tykkelse mur PIR traditionel traditionel Pir opnået    
  standard Briiso tykkelse tykkelse lambda lambda U-værdi    
  133 47 17 25 37 24,8 1,48    
  158 64 34 50 37 24,8 0,74    
  188 84 54 80 37 24,8 0,46    
  208 97 67 100 37 24,8 0,37    
  258 131 101 150 37 24,8 0,25    
  308 164 134 200 37 24,8 0,19    
  343 188 158 235 37 24,8 0,16    
  358 198 168 250 37 24,8 0,15 2010 krav  
  408 231 201 300 37 24,8 0,12 2015 krav  
  443 255 225 335 37 24,8 0,11    
  468 271 241 360 37 24,8 0,10    
  508 298 268 400 37 24,8 0,09 2020 krav + passiv
                   

 

Murstens typer:

Kategori 1 standard sten type    
   
 Kategori 2 pristillæg pr m2. 100 kr.    
 
     
     
 Kategori 3 pristillæg pr m2. 200 kr.    
   
 Kategori 4 pristillæg pr m2. 500 kr.    
   

Andre ønsker se

www.Egernsund-tegl.dk

 

   
     
     

 

Fugefarver:

 

 

Cement grå  Hvid

 

 Mørke grå

 

Antrazit grå
 60762  

60864

 60863 60865

Fakta om PIR:

PIR er lavet på basis af polyisocyanurat. PIR-skum udmærker sig ved at kunne tåle høje temperaturer, samtidig med, at det har en relativ lav brændbarhed. PIR anvendes hovedsagelig som isoleringspaneler og – plader.

PIR har en lambda-værdi (et udtryk for isoleringsmaterialets evne til at lede varme) på omkring 24, hvor mineraluld ligger omkring 36-40 (jo lavere lambda-værdi, des bedre isolering).


U-værdi:

Bygningsreglementet stiller krav til bygningsdeles U-værdi. Der er forskellige krav til u-værdien for  gulve, vægge, vinduer og lofter. En U-værdi er et udtryk for, hvor meget varme der trænger ud igennem 1 m²  af konstruktionen ved en temperaturforskel på 1 grad af den udvendige og indvendige side af konstruktionsdelen.

Enheden for en U-værdi er W/m²K. Temperaturforskelle angives ofte i Kelvin i stedet for grader Celsius, derfor anvendes bogstavet K.

Jo lavere U-værdi desto bedre isolerer konstruktionen. Fx er kravet til en tagkonstruktion ved ombygninger U = 0,15 W/m²K, som svarer til ca. 250 til 300 mm isolering. Hvis isoleringstykkelsen med almindelig isolering øges til ca. 400 mm falder U-værdien til ca. 0,1 W/m²K. Hvis der anvendes produkter med en bedre isoleringsevne, kan den samme U-værdi opnås med et tyndere lag isolering.Lambda-værdi:

Lambda-værdi (λ) er et udtryk for en materiales varmeledningsevne målt i W/mK.
Metaller leder varmen godt. Fx har messing en lambda-værdi på 100, mens isoleringsprodukter ligger på omkring 0,022 til 0,042 W/mK. Jo lavere lambda-værdien er, jo bedre isolerer materialet.

PiR-isolering har følgende fordele:

 • Fremragende termisk virkningsgrad.- Dette medfører optimal energibesparelse og reduceret CO2-udledning.
 • Relativt lille miljøpåvirkning på byggeniveau.

  Ved brug af produktet spares der mere end 100 gange så meget energi, som der bruges til fremstilling af produktet, målt over en periode på 50 år.

 • Holdbarhed.

  Dette medfører en langvarig ydeevne og et mindre behov for udskiftning, hvilket med tiden er ressource- og energibesparende.

 • Tykkelse.

  Grundet den lave u-værdi kan man opnå slanke vægge, og stadig efterleve høje isoleringskrav. Det kommer også de medfølgende andre byggemateriaker til gavn eksempelvis spær dimensioneringen kan være tyndere.

 • Mindskede følgevirkninger for den samlede konstruktion – befæstelseslængde, spærlængde, strukturel belastning osv.
 • Transport

  Et lettere og tyndere isoleringsmateriale kræver færre leverancer.


Alle disse aspekter er med til at karakterisere et produkt, som har adskillige vedvarende miljømæssige fordele i forhold til relativt små miljømæssige initialomkostninger.


 

Fakta om Polyisocyanuratskum (PIR)


Stift skum fremstillet på basis af polyisocyanater bliver generelt beskrevet som polyurethan (PUR), urethan eller polyisocyanurat (PIR) skum. PIR-skum udmærker sig ved sin modstandsevne overfor høje temperaturer og sin relative lave brændbarhed.
I PIR-skum polymeriseres en høj andel af isocyanaten til isocyanurat-ringstrukturer. Imidlertid vil en komplet polymerisering til isocyanurat føre til for høj sprødhed og processen vanskelig at styre. Derfor er PIR-systemerne generelt polyurethan-modificerede og indeholder både isocyanurat- og urethanbindinger. Mens PUR-skum fremstilles med et såkaldt isocyanat-index* på 90-130, fremstilles PIR-skum med isocyanatindeces mellem 200 og 350.
PIR-skum anvendes hovedsagelig ved fremstilling af isoleringspaneler og -plader. Standarder og krav til PIR-skum er de samme som for PUR-skum, hvilket fremgår af f.eks. DS/EN 13165 "Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af stiv polyurethanskum (PUR) - Specifikationer" og af DS/EN 14308 "Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af stift polyurethanskum (PUR) og polyisocyanuratskum (PIR) - Specifikationer".

*) Isocyanat-indexet for en PUR- eller PIR-formulering er et mål for overskuddet af isocyanat i forhold til den teoretisk beregnede ækvivalente mængde. Et isocyanatindex på 110 indikerer defor, at der er 10% overskud af isocyanat i formuleringen.